Làm hợp đồng kinh doanh phòng net cần lưu ý gì?

Làm hợp đồng kinh doanh phòng net cần lưu ý gì?

Dựa trên cơ sở pháp luật hiện hành, hầu hết các hoạt động kinh doanh đều phải sở hữu những loại giấy tờ nhất định để đảm bảo pháp lý, cũng như trách nhiệm giữa các bên liên quan. Đối với kinh doanh phòng net, ngoài các loại giấy tờ liên quan đến đăng ký kinh doanh, thì một số loại hợp đồng kinh doanh phòng net cũng vô cùng quan trọng.

Hợp đồng kinh doanh phòng net là gì?

"Làm

Những khái niệm về hợp đồng kinh doanh thường khá dài dòng và khó hiểu, do vậy, hiểu một cách đơn giản nhất, đây chính là sự thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên nhằm xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện hoạt động thương mại: ở trường hợp này chính là kinh doanh phòng net.

Hợp đồng kinh doanh phòng net thường sẽ được ký giữa chủ đầu tư/người đại diện kinh doanh phòng net với các đơn vị thi công hoặc nhượng quyền kinh doanh để đảm bảo tính pháp lý trong trường hợp cần tra xét hoặc xảy ra vấn đề tranh chấp, bồi thường,…

>>> Xem thêm: Các dịch vụ lắp đặt net 2019: Hãy ưu tiên giải pháp ‘trọn gói’

Làm hợp đồng kinh doanh phòng net cần lưu ý gì?

Nội dung của hợp đồng nói riêng và hợp đồng nói chung là tổng hợp các điều khoản mà các bên tham gia giao kết hợp đồng đã thỏa thuận, các điều khoản này xác định những quyền và nghĩa vụ cụ thể của các bên giao kết hợp đồng. Tuy nhiên, sự khác biệt cơ bản này là nội dung của hợp đồng là hoạt động kinh doanh phòng máy game net.

Mỗi loại hợp đồng có những quy định nhất định về các điều khoản cơ bản và nội dung của hợp đồng cũng phải tuân theo những quy định của pháp luật. Ngoài những nội dung cố định này, thì các bên bao gồm chủ phòng net và đơn vị thi công/nhượng quyền có thể thỏa thuận thêm những điều khoản riêng trong hợp đồng, tùy theo yêu cầu của 2 bên.

"Làm

Thông thường, một hợp đồng kinh doanh phòng net hoặc hợp đồng kinh doanh cơ bản sẽ có những thỏa thuận như sau:

  • Đối tượng của hợp đồng là tài sản phải giao, công việc phải làm hoặc không được làm. Cụ thể ở hợp đồng kinh doanh phòng net thì chính là các vấn đề liên quan đến phòng net.
  • Số lượng, chất lượng
  • Giá cả, phương thức thanh toán
  • Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng
  • Quyền , nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng kinh doanh
  • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng
  • Phạt vi phạm hợp đồng kinh doanh
  • Các nội dung khác

Tất nhiên đây chỉ là những nội dung tùy chọn có trong hợp đồng kinh doanh phòng net, các đơn vị thực hiện hợp đồng này có thể tự thỏa thuận và “chốt” với nhau để thuận lợi nhất cho việc ký kết.

Đặc biệt trong một số trường hợp, ở quá trình thực hiện hợp đồng mà một trong các bên có sự thay đổi hoặc bổ sung công việc chưa có trong hợp đồng đã ký, thì có thể sử dụng thêm phụ lục hợp đồng kinh doanh. Tất nhiên là phụ lục hợp đồng này cũng sẽ cần sự chấp thuận và ký kết của đầy đủ các bên thì mới có hiệu lực.

Ví dụ như một chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng với cấu hình chuẩn A, tuy nhiên sau đó lại muốn đổi sang chuẩn B với giá cả & linh kiện khác nhau; như vậy nếu làm đúng quy trình, chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ cần ngồi với nhau để bàn lại các điều khoản hợp đồng như thay đổi cấu hình, thay đổi giá cả, thậm chí là thay đổi thời gian bàn giao dự án,…

"Làm

Nhìn chung, hợp đồng kinh doanh phòng net là một loại giấy tờ khá quan trọng để đảm bảo tính pháp lý cũng như trách nhiệm của các bên liên quan. Nếu còn thắc mắc gì về các vấn đề giấy tờ, thủ tục pháp lý kinh doanh phòng net, các chủ đầu tư/khách hàng lắp đặt phòng net hãy liên hệ ngay với WAYS để nhận được giải đáp nhanh nhất!