Hỗ trợ chạy demo marketing & đào tạo sửa lỗi kỹ thuật cơ bản

Để khách hàng nắm, hiểu và vận hành kinh doanh Game Net hiệu quả trong dài hạn, WAYS luôn có chương trình hỗ trợ khách hàng định hướng marketing thương hiệu cũng như đào tạo cách thức xử lý các lỗi phòng máy cơ bản có thể tự xử lý, tránh gây gián đoạn kinh doanh.

1/ Marketing demo:

– Định hình thương hiệu
– Phát triển cộng đồng hội viên về số lượng lẫn chất lượng cho phòng máy

2/ Xử lý các lỗi phòng net cơ bản:

– Nhận biết và phân biệt lỗi phần cứng và phần mềm
– Sửa các lỗi phụ kiện (phone, phím, chuột, nút nguồn, dây nối USB)
– Sửa các lỗi linh kiện (main, ram, chip, card, nguồn, màn hình)
– Nhận biết các lỗi linh kiện nghiêm trọng cần hỗ trợ từ WAYS

Đánh Giá Bài Viết