Chính sách bảo trì phòng máy WAYS

Chính sách bảo trì phòng máy WAYS

WAYS không những cung cấp những giải pháp tối ưu nhất mà còn cung cấp những chính sách hỗ trợ sau lắp đặt:

  • Hỗ trợ nhân viên kỹ thuật miễn phí 1 tuần đầu khai trương.
  • Bảo hành miễn phí tận nơi 30 ngày sau khai trương.
  • Bảo hành tận nơi tính phí trong suốt quá trình phòng máy hoạt động.
  • Cung cấp qui trình fix các lỗi căn bản phòng net thường gặp.
  • Cố vấn kỹ thuật phòng máy 24/7.
  • Vệ sinh bảo trì phòng máy thường niên 1 năm 1 lần miễn phí.
  • Bảo hành đổi trả hoặc gửi hàng thay thế sử dụng từ lúc nhận đến khi trả bảo hành.